Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
  dyr. Anna Przybylska
  Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
  Plac Kościelny 6
  64-300 Nowy Tomyśl
 • (61) 44 510 10
  fax. (61) 28 430 37

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Aktualności

 • Informujemy, że dnia 24 września (czwartek) w szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym odbędą się zebrania z rodzicami dzieci szkolnych oraz przedszkolnych.
  📌DZIECI PRZEDSZKOLNE: godz.16.30.📌DZIECI SZKOLNE: godz.17:00.
  Zapraszamy!

 • Dnia 1 września w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość zainaugurowano mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Jastrzębsku Starym.

  Po mszy świętej uczniowie wraz z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną spotkali się na boisku szkolnym. Po powitaniu wszystkich obecnych przez Panią Dyrektor Annę Przybylską nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do szkoły przez Zastępcę Burmistrza Nowego Tomyśla - Panią Grażynę Pogonowską przedstawicielowi nowego organu prowadzącego placówkę, to jest Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu - Panu Dominikowi Handzewniakowi.

 • Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci oddziałów przedszkolnych i szkoły odbędzie się 1 września 2020 roku, a nauka odbywać się będzie w warunkach stacjonarnych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci rozpoczęcie roku szkolnego odbywać się będzie w warunkach reżimu sanitarnego określonego wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  W szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym uroczystość rozpoczniemy o godzinie 11.00 Mszą św. w Naszym Kościele.

 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. Osoby, które nie zastosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku szkoły a Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 5.08.2020 r.

 • W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, skromna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 bez udziału gości, w obecności jedynie dyrekcji szkoły i wychowawców na boisku szkolnym (od strony placu zabaw) w warunkach reżimu sanitarnego.

  /Pożegnanie oddziału przedszkolnego 8.30 przy wejściu/wyjściu na boisko szkolne z tyłu budynku/

  Wręczenie świadectw odbędzie się na powietrzu. Stanowiska przy których będą wydawane świadectwa będą systematycznie odkażane. Wychowawcy klas będą wręczać dokumenty w rękawiczkach i maseczkach ochronnych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
  dyr. Anna Przybylska
  Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
  Plac Kościelny 6
  64-300 Nowy Tomyśl
 • (61) 44 510 10
  fax. (61) 28 430 37

Galeria zdjęć